UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:113951

2.58гр -212лв
Шампан:0.43гр
р-р:53
мод:P774sha ; маг:2

налично - N:113950

3.00гр -240лв
Циркон:0.27гр
р-р:54
мод:P1976 ; маг:2

налично - N:113935

3.61гр -289лв
Циркон:2.43гр
р-р:50
мод:P1104 ; маг:2

налично - N:113933

1.15гр -92лв
Циркон:0.12гр
р-р:53
мод:P1204 ; маг:2

налично - N:113932

5.60гр -448лв

р-р:57
мод:P1461 ; маг:2

налично - N:113927

3.90гр -312лв

р-р:56
мод:P1391 ; маг:2

налично - N:113913

2.65гр -212лв
Циркон:0.02гр
р-р:59
мод:P1185 ; маг:2

налично - N:113877

1.02гр -82лв

р-р:55
мод:P1702r ; маг:2

налично - N:113837

2.00гр -176лв
Циркон:0.33гр
р-р:54
мод:P2408 ; маг:2

налично - N:113814

8.34гр -701лв
Циркон:2.47гр
р-р:57.5
мод:P2074 ; маг:2

налично - N:113658

0.88гр -72лв
Циркон:0.02гр
р-р:53
мод:P541 ; маг:2

налично - N:113652

6.91гр -594лв
Циркон:1.33гр
р-р:59
мод:P2417 ; маг:2

налично - N:113649

4.54гр -372лв
Циркон:0.03гр
р-р:58.5
мод:P2072 ; маг:2

налично - N:113648

0.80гр -70лв
Циркон:0.41гр
р-р:49
мод:P2045 ; маг:2

налично - N:113629

1.41гр -127лв
Циркон:0.08гр
р-р:61
мод:P2282 ; маг:2

налично - N:113420

3.14гр -270лв
Шампан:0.80гр
р-р:54
мод:P2407sha ; маг:2

налично - N:113417

5.12гр -410лв
Лавандул:1.59гр
р-р:57.5
мод:P158lv ; маг:2

налично - N:113415

4.96гр -397лв
Циркон:0.15гр
р-р:59
мод:P521 ; маг:2

налично - N:113413

3.63гр -305лв
Циркон:0.67гр
р-р:56
мод:P1292 ; маг:2

налично - N:113050

2.26гр -194лв
Циркон:0.24гр
р-р:51
мод:P2600 ; маг:2

налично - N:113042

3.78гр -355лв
Циркон:1.02гр
р-р:58
мод:P2585 ; маг:2

налично - N:113036

3.19гр -274лв
Шампан:0.79гр
р-р:52
мод:P2407sha ; маг:2

налично - N:112818

3.38гр -270лв
Шампан:1.00гр
р-р:52
мод:P1073sha ; маг:2

налично - N:109575

2.57гр -216лв
Циркон:0.06гр
р-р:53.5
мод:P2397w ; маг:2