UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:121548

4.92гр -462лв
Циркон:0.26гр
р-р:56
мод:P522 ; маг:2

налично - N:121189

2.66гр -250лв
Циркон:0.18гр
р-р:53
мод:P2270 ; маг:2

налично - N:121186

2.52гр -237лв
Циркон:0.05гр
р-р:53
мод:P2397 ; маг:2

налично - N:121130

2.54гр -249лв
Циркон:0.38гр
р-р:49
мод:P2271w ; маг:2

налично - N:120531

6.07гр -571лв

р-р:54
мод:P2256 ; маг:2

налично - N:119980

2.23гр -210лв
Перла:0.32гр
р-р:55.5
мод:P1779 ; маг:2

налично - N:119928

1.69гр -159лв
Циркон:0.07гр
р-р:49
мод:P207 ; маг:2

налично - N:119891

2.85гр -268лв

р-р:60
мод:P1374m ; маг:2

налично - N:119890

2.33гр -219лв
Циркон:0.23гр
р-р:55.5
мод:P1291 ; маг:2

налично - N:119754

2.12гр -199лв
Циркон:0.03гр
р-р:58
мод:P1017 ; маг:2

налично - N:119007

2.92гр -286лв
Циркон:0.14гр
р-р:49
мод:P2582 ; маг:2

налично - N:118998

2.00гр -188лв
Циркон:0.02гр
р-р:50
мод:P1117 ; маг:2

налично - N:118594

12.03гр -1179лв
Циркон:0.39гр
р-р:54
мод:P2423w ; маг:2

налично - N:118518

3.96гр -372лв

р-р:54
мод:P1433m ; маг:2

налично - N:118448

5.07гр -497лв
Циркон:0.39гр
р-р:56
мод:P2643 ; маг:2

налично - N:118434

3.58гр -337лв

р-р:57
мод:P1466 ; маг:2

налично - N:118417

2.70гр -254лв
Циркон:0.06гр
р-р:53
мод:P1030 ; маг:2

налично - N:118381

3.15гр -296лв

р-р:54
мод:P1375m ; маг:2

налично - N:118380

4.07гр -383лв
Циркон:1.30гр
р-р:58
мод:P1265 ; маг:2

налично - N:118355

5.24гр -493лв

р-р:56
мод:P1392 ; маг:2

налично - N:118350

4.82гр -472лв

р-р:55
мод:P2370 ; маг:2

налично - N:118342

1.70гр -160лв

р-р:59
мод:P58 ; маг:2

налично - N:118332

2.37гр -232лв
Циркон:0.17гр
р-р:53
мод:P2484w ; маг:2

налично - N:118319

3.19гр -313лв
Циркон:0.04гр
р-р:53
мод:P2640 ; маг:2