UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:67091

6.13гр -503лв
Циркон:1.96гр
р-р:54.5
мод:P525 ; маг:2

налично - N:112822

1.57гр -126лв

р-р:54
мод:P58 ; маг:2

налично - N:112821

2.98гр -238лв
Циркон:0.04гр
р-р:63
мод:P221 ; маг:2

налично - N:112819

2.44гр -195лв
Циркон:0.04гр
р-р:60
мод:P9 ; маг:2

налично - N:112818

3.38гр -270лв
Шампан:1.00гр
р-р:52
мод:P1073sha ; маг:2

налично - N:2894

7.68гр -614лв
Циркон:0.44гр
р-р:53
мод:P293 ; маг:2

налично - N:2988

12.32гр -986лв
Циркон:2.55р
р-р:53
мод:P1979 ; маг:2

налично - N:3075

6.23гр -511лв
Циркон:0.13гр
р-р:54
мод:P1508 ; маг:2

налично - N:3087

3.92гр -321лв
Циркон:0.17гр
р-р:52
мод:P1765 ; маг:2

налично - N:3093

7.76гр -636лв
Циркон:0.45гр
р-р:55
мод:P1995 ; маг:2

налично - N:4253

8.23гр -691лв
Циркон:0.45гр
р-р:58
мод:P2032 ; маг:2

налично - N:8645

6.76гр -568лв
Циркон:2.12гр
р-р:55
мод:P2090 ; маг:2

налично - N:23601

15.10гр -1238лв
Циркон:2.40гр
р-р:57
мод:P1985 ; маг:2

налично - N:102143

1.53гр -122лв
Циркон:0.02гр
р-р:53
мод:P566 ; маг:2

налично - N:99093

1.64гр -141лв
Циркон:0.07гр
р-р:54
мод:P2401 ; маг:2

налично - N:111733

1.77гр -149лв
Циркон:0.31гр
р-р:50.5
мод:P2414 ; маг:2

налично - N:111715

1.36гр -114лв

р-р:50
мод:P2441 ; маг:2

налично - N:111714

3.04гр -243лв
Циркон:0.95гр
р-р:50
мод:P1073 ; маг:2

налично - N:111712

1.30гр -109лв
Циркон:0.18гр
р-р:54
мод:P2413 ; маг:2

налично - N:111696

3.64гр -298лв

р-р:48
мод:P2469 ; маг:2

налично - N:111646

1.48гр -121лв
Циркон:0.19гр
р-р:48.5
мод:P1528 ; маг:2

налично - N:111643

2.00гр -160лв

р-р:51
мод:P1480m ; маг:2

налично - N:111636

1.90гр -152лв
Циркон:0.08гр
р-р:53
мод:P611 ; маг:2

налично - N:111354

1.17гр -96лв
Циркон:0.06гр
р-р:60
мод:P684 ; маг:2