UVEL
Златни бижута в наличност

налично - N:97962

2.47гр -173лв
Циркон:0.31гр
р-р:52
мод:P1399 ; маг:2

налично - N:97961

2.73гр -191лв
Циркон:0.31гр
р-р:56
мод:P1399 ; маг:2

налично - N:97960

1.21гр -87лв
Циркон:0.65гр
р-р:51
мод:P1474 ; маг:2

налично - N:97959

1.76гр -127лв
Циркон:0.31гр
р-р:56
мод:P2206 ; маг:2

налично - N:97958

1.59гр -114лв
Циркон:0.31гр
р-р:52.5
мод:P2206 ; маг:2

налично - N:97957

1.62гр -130лв
Циркон:0.78гр
р-р:52
мод:P2251 ; маг:2

налично - N:97955

2.81гр -214лв
Циркон:0.23гр
р-р:54
мод:P2253 ; маг:2

налично - N:97956

1.54гр -123лв
Циркон:0.78гр
р-р:51
мод:P2251 ; маг:2

налично - N:97954

2.32гр -176лв
Циркон:0.53гр
р-р:52
мод:P2271 ; маг:2

налично - N:97953

2.18гр -166лв
Циркон:0.53гр
р-р:56.5
мод:P2271 ; маг:2

налично - N:97926

3.11гр -218лв

р-р:59
мод:P1433m ; маг:2

налично - N:97925

1.54гр -111лв
Циркон:0.30гр
р-р:52
мод:P2206 ; маг:2

налично - N:97924

1.33гр -96лв
Циркон:0.65гр
р-р:51
мод:P1474 ; маг:2

налично - N:97912

5.60гр -437лв
Циркон:0.54гр
р-р:55
мод:P2234r ; маг:2

налично - N:97911

1.65гр -119лв
Циркон:0.10гр
р-р:54
мод:P1348 ; маг:2

налично - N:97910

1.56гр -112лв
Циркон:0.10гр
р-р:51
мод:P1348 ; маг:2

налично - N:97909

1.67гр -127лв
Циркон:0.28гр
р-р:52
мод:P2549 ; маг:2

налично - N:97908

1.54гр -117лв
Циркон:0.28гр
р-р:50
мод:P2549 ; маг:2

налично - N:97907

1.53гр -110лв
Циркон:0.15гр
р-р:54
мод:P1528 ; маг:2

налично - N:97861

2.46гр -172лв
Циркон:0.08гр
р-р:53
мод:P614 ; маг:2

налично - N:97860

1.77гр -142лв
Циркон:0.75гр
р-р:53
мод:P2251 ; маг:2

налично - N:97859

2.71гр -206лв
Циркон:0.50гр
р-р:55.5
мод:P2271 ; маг:2

налично - N:97858

2.49гр -189лв
Циркон:0.50гр
р-р:52
мод:P2271 ; маг:2

налично - N:97857

2.29гр -174лв
Циркон:0.50гр
р-р:50
мод:P2271 ; маг:2