UVEL
Сребърни бижута в наличност


налично - N:94925

5.70гр -40лв
Циркон
р-р:52
мод:P2235 ; маг:2

налично - N:94921

2.21гр -18лв
Циркон
р-р:49
мод:P1028 ; маг:2

налично - N:94919

2.53гр -20лв
Циркон
р-р:58.5
мод:P1011 ; маг:2

налично - N:94915

9.98гр -70лв
Циркон
р-р:48
мод:P1622 ; маг:2

налично - N:94912

7.77гр -54лв
Циркон
р-р:54
мод:P1503 ; маг:2

налично - N:94910

11.77гр -82лв
Циркон
р-р:60
мод:P1627 ; маг:2

налично - N:94792

6.25гр -50лв
Седеф
р-р:57.5
мод:uspr180221 ; маг:2

налично - N:94791

6.15гр -49лв
Седеф
р-р:51
мод:uspr180221 ; маг:2

налично - N:94636

3.00гр -21лв

р-р:53.5
мод:P1419 ; маг:2

налично - N:94561

6.10гр -43лв
Седеф
р-р:51.5
мод:uspr180220 ; маг:2

налично - N:94559

6.00гр -42лв
Седеф
р-р:51
мод:uspr180220 ; маг:2

налично - N:94554

4.47гр -36лв
Седеф
р-р:59
мод:uspr180219 ; маг:2

налично - N:94553

4.49гр -36лв
Седеф
р-р:58
мод:uspr180219 ; маг:2

налично - N:94551

4.67гр -37лв
Седеф
р-р:51
мод:uspr180218 ; маг:2

налично - N:94546

3.21гр -29лв
Седеф
р-р:54
мод:uspr180215 ; маг:2

налично - N:94544

2.85гр -26лв
Седеф
р-р:56
мод:uspr180214 ; маг:2

налично - N:94509

2.47гр -25лв
Циркон
р-р:51.5
мод:uspr180211 ; маг:2

налично - N:94501

2.87гр -29лв
Циркон
р-р:54
мод:uspr180210 ; маг:2

налично - N:94498

2.87гр -29лв
Циркон
р-р:54
мод:uspr180210 ; маг:2

налично - N:94497

2.86гр -29лв
Циркон
р-р:52
мод:uspr180210 ; маг:2

налично - N:94488

3.25гр -33лв
Циркон
р-р:55
мод:uspr18028 ; маг:2

налично - N:94482

3.14гр -31лв
Циркон
р-р:55
мод:uspr18028 ; маг:2

налично - N:94478

3.02гр -30лв
Циркон
р-р:58
мод:uspr18026 ; маг:2

налично - N:94476

3.01гр -30лв
Циркон
р-р:55
мод:uspr18026 ; маг:2