НАЧАЛО
Бижутерска програма "grand"


"grand"
кратка версия
"grand"
пълна версия
Цена:
за 1 обект-990 лв
за 2 до 4 обекта-1980 лв.
без ДДС
Цена:
за 1 обект-4990 лв
за 2 до 4 обекта-9990 лв.
без ДДС

Възможности:кратка пълна
Печати баркод-етикети за продажби с четецда да
Меню за продажба и покупка на злато и други артикулида да
Директна връзка с фискален принтер и дневникда да
Централно въвеждане и смяна на цени и курсоведа да
Директно прехвърляне на данни от един обект на друг през интернет или флашкада да
Дневен отчет на пари и материалда да
Лесно архивиране и възстановяване на данни в/у избрано устройствода да
Плащане с електронна картада да
Обмяна с материал на клиента-да
Ремонти и поръчки- да
Дневник продажби,каса и материал за изминали периоди-да
Дневник заприходена стока за изминали периоди-да
Сторниране на продажби и клиентски материал-да
Ревизия бързо и лесно с баркод четец-да
Връзка с електронна везна и камерада да
Връзка с допълнителни интернет приложенияда да
-- -
Липсващите функции може да се закупуват поетапнода да
Контакт: emo@uvel.bg тел: 0888 770 160 Емил Дечев
НАЗАД